Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
913 postów 931 komentarzy

carcinka

carcinka - Reporterka. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Ja też doniosłam na Senyszyn...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

... za jej wyjątkową jadowitą podłość, która wyczerpuje przesłanki bytu przestępstw z art. 212, § 2, 216 § 2 KK

 

W dniu dzisiejszym pułkownik Tadeusz Bieńkowicz "Rączy" (znany z odbicia więzienia w Lidzie),  kapitan Lech Rudziński "Goniec" (żołnierz "Łupaszki") oraz za ich zgodą moja skromna osoba, złożyliśmy 3 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (składa się indywidualnie) przez Joannę Senyszyn (PZPR, NSZZ "Solidarność", SLD).

Jolanta Synyszyn w dniu 2 marca 2015 r. w TVN-ie, następnego dnia po Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych, wypowiedziała słowa głębko ich znieważające.

 

 

Przy składaniu zawiadomień towarzyszył nam mecenas Andrzej Siedlecki b. Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, który otrzymał pełnomocnictwa procesowe.

 

 Materiał video opublikuję w dniu jutrzejszym.

 

 

Art. 212

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat  2.

 

Art. 216
 
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 
 

Zastanawiałam się czy nie powołać się dodatkowo na Art. 133 Konstytucji z Rozdziału XVII Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej - ostatecznie jednak zdecydowałam, że moje zawiadomienie będzie tej samej treści co pozostałe. Jak się dowiedziałam podobno z tego artykułu nikt w III RP nie został jeszcze skazany. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.

 

Art. 133

Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

O przebiegu sprawy będę czytelników mojego bloga informować na bieżąco.

 

 

KOMENTARZE

 • To nie jest jakieś tam znieważanie ale LŻENIE W RAMACH WOJNY MEDIALNEJ
  Jakoś w tym zawiadomieniu nie widzę ręki profesjonalisty. Wygląda więc na to, że pismo zostało sporządzone rękami amatorów.

  Senyszyn jako agentka wpływu i destrukcji prowadzi wojnę medialną a stosowanym przez nią orężem destrukcji jest rozkładowa propaganda bojowa. Zatem czyn Senyszyn należy rozpoznawać w ramach celów i skutków jakie zamierzała osiągnąć.

  Oczywiście Senyszyn działa zawsze jako agentka wrogich Polsce sił a więc w zorganizowanej grupie przestępczej czyli zachodzą również przesłanki wyczerpujące treść art. 258 KK, przemocy psychicznej na ofiarach i osobach z nimi związanych emocjonalnie, duchowo,i psychicznie, historycznie oraz przez krew przodków (naród to rodzina rodzin). Zatem można dodać art, 207 KK

  Oszustwo historyczne i fałszerstwa intelektualne należy ścigać na podstawie 286 KK i 271 KK w zw. art. 133 KK i w zw. z wojną medialną przeciwko Narodowi Polskiemu, gdzie Senyszyn wystąpiła jako agresor, to ściganie winno być realizowane na podstawie art. 119 KK i art. 117 KK.
 • @Janusz Górzyński 21:27:45
  Nic nie stoi na przeszkodzie byś takie pismo złożył. Mecenas nie jest amatorem.
 • @wieslawek 22:39:15
  Prawda? Widziałam ją chyba na "Łączce".
 • @wieslawek 23:20:34
  Zgłoś się do IPN-u. A "łączkę" sobie wygoogluj.
 • @carcinka 21:58:19
  //Nic nie stoi na przeszkodzie byś takie pismo złożył. Mecenas nie jest amatorem.//

  Zbyt profesjonalne niniejsze pismo nie jest. Serio mówię.

  Mam zresztą wątpliwości czy w Polsce są prawnicy? Albowiem prawo należy do cywilizacji. Jednak czy prawnicy w Polsce należą do podstawowej cywilizacji Polaków jaką jest cywilizacja łacińska?

  Raczej w Polsce jest wielu paragrafiarzy prawa okupacyjnego lub też rozkładowego, które życie społeczne, moralne, państwowe po prostu rozregulowuje i destabilizuje.
  Przez zabory rozstała zerwana ciągłość prawa w Polsce. A prawnikami są tylko katolicy, albowiem Jahwe dał na Synaju prawo a Jezus Pan je wysubtelnił przez miłość i miłosierdzie.

  Po hitleryzacji, banderyzacji i sowietyzacji Polski działa więc "państwo prawa" (okupacyjnego i rozkładowego) a panstwo katolickie Narodu Polskiego jest panstwem etyki, gdyż prawo jest podporządkowane katolickiej moralności.

  SENYSZYN JEST ZDEMORALIZOWANĄ SATANIZMEM AGENTKĄ SIŁ ANYNARODOWYCH I ANTYPOLSKICH I DLATEGO JEJ CELEM - I OSÓB Z JEJ ŚRODOWISK - JEST NA GROBIE POLSKI KATOLICKIEJ STWORZYĆ MASOŃSKĄ SZATANOPOLONIĘ JAKO DZIELNICĘ IMPERIUM BESTII.

  Gdy dasz mi wszystkie materiały źródłowe w sprawie, to możemy takie perfekcyjne zawiadomienie o zbrodni Senyszyn i osób ją wspierających sporządzić.

  NIESTETY PROKURATURA - JAK POKAZUJE DOTĄD HISTORIA - NALEŻY DO TEGO SAMEGO UKŁADU MAJĄCEGO AWERSJĘ DO POLSKI. Podobnie jest z sądami, które uważają, że "polskie obozy koncentracyjne" nie obrażają naszego dobrego imienia, gdyż jako wydziedziczeni z wszystkiego przez mafię nie mamy również prawa do dziedzictwa narodowego i prawa do dobrego imienia jako spadkobiercy ponad Tysiącletniego Narodu Polskiego o wielkiej i szlachetnej historii.

  Póki prokuratura będzie masońsko-okupacyjna i póki togowcy będą wyznawać talmudyzm i bizantynizm tak też długo nie będzie w Polsce prawa!!!!

  Dlatego też wszelkie pisanie do tych Azjatów w togach jest redagowaniem pism na Berdyczów!!!!

  Skoro nie mamy polskich armat, to chociaż niech zostanie ślad na piśmie, że nie oddawaliśmy pola wrogom. Co napisane piórem siekierą się nie wyrąbie ;)
 • "Udział w postępowaniu na podstawie art. 90 par. 1, 2, i 3 kpk"
  Mógłbym zgłosić udział organizacji społecznej Ruch Społeczny "NOWA POLSKA" w tym postępowaniu, której jestem przedstawicielem, jeśli Szanowni Wnioskodawcy doniesienia o popełnieniu przestępstwa przez Joannę Senyszyn sobie tego życzą?
 • @Analityk 09:38:40
  Tu jest dobry kandydat do odstrzału, pan radny z Ruchu Autonomii Podlasia:

  http://sulima.salon24.pl/635554,zlinczowac-sulime

  Pozdrawiam
 • @Janusz Górzyński 01:41:07
  Trzeba się przyłączyć i wspólnym wysiłkiem pokonywać przeszkody. Nie wszyscy po drugiej stronie są wrogami Narodu i Państwa.

  Trzeba pozyskiwać zwolenników dla trudnego zadania, jakim jest duchowa i materialna odbudowa Polski. Krytyka jest o tyle uzasadniona, o ile stanowi analizę do syntezy i opracowania diagnozy naprawy Rzeczypospolitej.

  Trzeba się jednoczyć, nie dzielić. JEDNOŚĆ stanowi klucz do powodzenia.
 • @carcinka 09:45:04
  A co z udziałem w trybie społecznym?

  Pozdrawiam.
 • @Analityk 10:11:21
  Proszę się kontaktować z Panem mecenasem. Dane znajdziesz w necie.
 • @carcinka 10:52:03
  Dziękuję.
 • @carcinka 10:52:03
  Trzeba by poprosić panów Leszka Żebrowskiego i Tadeusza Płużańskiego aby zrobili opinię historyczną - opartą o źródła - do wypowiedzi Senyszyn.
  Bo pewnym jest, że Senyszyn będzie się odwoływać do "prac historycznych" pseudonaukowych politruków, mitomanów, szachrajów, którzy wysługiwali się przez cały PRL czerwonej propagandzie i produkowali liczne plugastwa, na podstawie których otrzymywali stopnie "naukowe".
  W przeciwnym razie prokuratura powoła się na te "źródła naukowe", którymi się podeprze Senyszyn i stwierdzi, że istnieje wolność słowa a Senyszyn działała w dobrej wierze i na podstawie wiedzy uzyskanej z książek, które były podstawą dla nadawania tytułów naukowych politrukom.
  Jeśli sprawa ma przynieść jakiś efekt, to lepiej się do niej przygotować uprzedzając kroki prokuratury.
  Poza tym możemy ją rozegrać w przestrzeni medialnej.
  Jeśli możesz, to odszukaj wyżej wymienionych historyków i innych, którzy zajmują się Żołnierzami Niezłomnymi. Zabierz kamerę i zrób materiał-opinię w tej sprawie. NIECH NARÓD WIE, ŻE SENYSZYN TO WRÓG POLSKI I POLSKIEJ PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ JEJ SŁOWO JEST TYLE WARTE CO PLWOCINA PIJACZKA.

  To może być świetny materiał.

  PS

  Spytaj się również posła Giżyńskiego co zrobi z tym, że Senyszyn publicznie szkaluje Niezłomnych i lży Naród Polski?
  W końcu był świadkiem, bezpośrednim, całego wydarzenia.
 • @Janusz Górzyński 11:38:58
  Bardzo słuszne merytoryczne wskazówki. Co do posła Giżyńskiego nie miałbym złudzeń. Chociaż nie składając doniesienia, czy nie przystępując do już złożonego, teoretycznie naraża się na konsekwencje karne.
 • @Janusz Górzyński 11:38:58
  Mam morze świetnego materiału i wiele wspaniałych pomysłów, których realizacja nie jest jednak prosta i generuje koszta, na poniesienie których zwyczajnie mnie nie stać. Robię ile mogę, przepraszam.
 • @Analityk 11:56:52
  Art. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio.

  § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

  § 3. Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa Policja przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie prokuratorowi.

  W ZASADZIE NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW ZARÓWNO POSEŁ GIŻYŃSKI JAK I INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ POWINNI SIĘ PRZYŁĄCZYĆ DO OSKARŻENIA Z URZĘDU. I wszystkie inne instytucje mające za obowiązek obronę pamięci Narodowej.
 • @carcinka 12:28:08
  Z ust mi to wyjęłaś.. koszty. Zostaliśmy tak zubożeni przez siły, o których pisze Janusz Górzyński, że bardzo trudno jest coś wartościowego zrealizować i pokazać to innym. Bez zjednoczenia wysiłku oraz innych możliwości, a wśród nich finansowych, nie damy rady.
 • @Janusz Górzyński 12:31:41
  Zgadza się, ale zdaję Pan sobie sprawę, że stanowienie, stosowanie oraz egzekwowanie prawa w Polsce jest uzależnione względami ustrojowymi i politycznymi. Wystarczyłoby wprowadzić konstytucję z 1936 r. zamiast tej z 1997 r., aby ograniczyć bezprawie i niesprawiedliwość funkcjonujące w systemie prawnym III RP. Oczywiście równolegle należałoby usunąć ze stanowisk wszystkich sędziów i prokuratorów oraz dokonać nowego naboru wg zasad praworządnego państwa.
 • @Analityk 12:52:37
  Właśnie!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=tIeJkZsA3io
 • Requiem w rocznicę zbrodni.
  https://www.youtube.com/watch?v=44f_4tmGc_U
 • @Janusz Górzyński 13:07:50
  Wojciechowi Cejrowskiemu było łatwo to powiedzieć. On ma swój program finansowany przez TVP i chyba nie narzeka nie tylko na brak satysfakcji? VON! Trudniej to wykonać.

  Podczas 53 dni spędzonych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach w dniach od 29 grudnia 2014 r. do 19 lutego 2015 r. przeczytałem 8 książek z więziennej biblioteki. Pierwsza była o de Gauleu, następne o Koperniku, Księciu Wellingtonu, Napoleonie, Narutowiczu, a ostatnia o Indiach z okresu kolonialnego i początków niepodległości. Próbowałem z niej wyciągnąć praktyczne wnioski dotyczące pokonania wroga, jakim byli Brytyjczycy dla nas Polaków. Wróg Hindusów był zewnętrzny. Co prawda z Brytyjczykami współpracowali bogaci książęta, ale miało to charakter oficjalny. Wróg Polaków jest wewnętrzny. Działa w ukryciu. Co prawda wiemy o tym coraz więcej, ale skala zagrożenia jest tak duża, że w pojedynkę trudna do pokonania. Nawet na tym filmie mógłbym wskazać działających w ukryciu wrogów Polski.

  "Od kreacji, poprzez manipulacje, prosta droga wiedzie do mistyfikacji". Wyraziłem się tak po pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2005 r., kiedy przeczytałem w "GW" fragment artykułu Jarosława Kurskiego o kampanii PiS w tych wyborach, którą on określił jako trzy "S": Socjal, Synergia, Socjotechnika. oczywiście nie jestem zwolennikiem "GW", Jarosława Kurskiego i PiS.
 • Kłamstwo i manipulacja
  https://www.youtube.com/watch?v=jDi9xnssy8Q&spfreload=10

  Pytaniem retorycznym jest tylko czy reagować czy nie reagować?

  Uważam, że niezależnie od kosztów musimy po prostu podjąć wysiłek o odzyskanie instytucji, bo odzyskanie instytucji oznacza odzyskanie kłamstwa. Puszczanie płazem zbrodniarzom ich czynów jest również głupotą. Niezależnie od kosztów musimy Polskę odzyskać.

  I Carcinka nie może się wykręcać sianem ;) Jak się mówi A to trzeba powiedzieć B!!!!

  WSPÓLNIE DAMY RADĘ!!!
 • @Janusz Górzyński 13:37:46 A mówię, gdy chcę i za free
  Chętnie powiem B, C, a nawet D i F

  Moje stawki:
  http://carcinka.pl/carcinka/Cennik.html

  PS Fajnie że przypomniałeś ten filmik, przez 2 lata zrobiłam ich ok. 1000 i pewnie z 400 potem (głównie za free). To sporo czasu i benzyny, a przecież oprócz tego trzeba jakoś żyć.
 • @Janusz Górzyński 13:37:46
  Trzeba Ją zrozumieć i pomóc. Dla dobrego samopoczucia i powodzenia we wspólnych działaniach proponuję najpiękniejszy tekst o miłości.

  Hymn o miłości

  13 1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
  a miłości bym nie miał,
  stałbym się miedzią dźwięczącą
  lub cymbałem brzmiącym.
  2 Gdybym posiadał dar przemawiania
  z natchnienia Bożego
  i znał wszystkie tajemnice,
  i posiadł wszelką wiedzę,
  i wiarę miał taką, żebym mógł góry przenosić,
  a miłości bym nie miał,
  niczym jestem.
  3 Gdybym cały swój majątek rozdał na żywienie ubogich
  i własne ciało wydał na spalenie,
  a miłości bym nie miał,
  nic mi nie pomoże.
  4 Miłość jest cierpliwa,
  uprzejma jest.
  Miłość nie zazdrości, nie przechwala się,
  nie unosi się pychą,
  5 nie zachowuje się nietaktownie,
  nie szuka swego,
  nie unosi się gniewem,
  6 nie pamięta złego,
  nie cieszy się z nieprawości,
  lecz raduje się z triumfu prawdy.
  7 Miłość wszystko znosi,
  każdemu wierzy,
  każdemu ufa,
  wszystko przetrzyma.
  8 Miłość nigdy nie ustaje,
  chociaż dar przemawiania z natchnienia Bożego zaniknie,
  chociaż dar modlenia się w obcych językach przeminie,
  chociaż wiedzy zabraknie.
  9 Niedoskonała jest nasza wiedza,
  niedoskonałe nasze przemawianie z natchnienia Bożego.
  10 Gdy przyjdzie życie doskonałe,
  niedoskonałe zniknie.
  11 Gdy byłem dzieckiem,
  mówiłem jak dziecko,
  myślałem jak dziecko,
  rozumowałem jak dziecko.
  Gdy stałem się dojrzałym człowiekiem,
  pozbyłem się cech dziecinnych.
  12 Teraz widzimy niejasno jak w zwierciadle,
  potem zobaczymy bezpośrednio – twarzą w twarz.
  Teraz poznaję częściowo,
  potem poznam (całkowicie),
  tak jak sam jestem poznany.
  Teraz ważne są trzy rzeczy: wiara, nadzieja, miłość.
  A z nich największa jest miłość.
 • @Janusz Górzyński 13:37:46
  //odzyskanie instytucji oznacza odzyskanie kłamstwa//

  ERROR

  OZNACZA ODZYSKANIE PAŃSTWA!!!

  Diabeł zawsze przeszkadza przy dobrych sprawach!!!
 • @carcinka 13:51:38
  Walczyć chcesz o Niepodległość za stawki ? ;)

  Męczeństwo dla sprawiedliwości 1000 000 zł. za każdy dzień męczeństwa

  Śmierć na polu chwały 2 000 0000 000 zł. za każdy zgon.

  NIE ŻARTUJ CARCINA ;)

  Przecież nie chcesz wyeliminować Senyszyn z jej bełkotem z przestrzeni publicznej - KOMERCYJNIE, lecz chyba pro publico bono.

  LEPIEJ NAPISZ PROŚBĘ DO BLOGOWICZÓW O ZRZUTKĘ NA CELE ZAPUSZKOWANIA SENYSZYN GDYŻ AGENTKA LŻY NARÓD POLSKI I ZNIEWAŻA PAMIĘĆ POLSKICH BOHATERÓW!
 • @Janusz Górzyński 14:00:09
  Patrząc na to co piszesz i na takie zdjęcia, to już chyba lepiej byś ty załatwił jakiegoś egzorcystę:
  http://i.wp.pl/a/f/jpeg/23741/senyszyn_diabel_550.jpeg
 • @carcinka 14:33:36
  Można powiedzieć, że każdy ochrzczony będący w stanie łaski i żyjący nakazami Św. Ewangelii jest egzorcystą.

  "I rzekł do nich: - Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie". (Mk 16, 15-18)


  Ponadto św. Jan Paweł II nadał różańcowi moc egzorcyzmowania.
  Zresztą Matka Boża w Fatimie zapowiedziała, że środkami do pokonania piekła i szatana na ziemi są różaniec, nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, zadośćuczynienie za grzechy i codzienne ofiarowania swoich prac i czynów w intencji nawrócenia grzeszników.
  To są środki najpewniejsze, bo zalecone z Nieba.

  TEN RODZAJ DIABŁA, KTÓRY REPREZENTUJE SENYSZYN, TO JUŻ ZDEMASKOWAŁ JEZUS PAN I POWIEDZIAŁ, ŻE "WYPĘDZA SIĘ GO TYLKO MODLITWAMI I POSTAMI".

  Cała Polska jest pod władzą takich demonów i niestety Polacy tylko w 39% uczestniczą w niedzielnych Mszach Św.

  Komunizm, to sekta szatańska potępiona przez Stolicę Apostolską.
  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/divini_redemptoris_19031937.html
  Podobnie jak całe masoństwo
  http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/humanum_genus/

  "Masoneria jest największym pomocnikiem szatana na ziemi" Leon XIII
 • @Analityk 13:54:48
  //nie cieszy się z nieprawości,
  lecz raduje się z triumfu prawdy.//

  WŁAŚNIE

  Pismo św. też mówi o tych w czasach ostatecznych, którzy "wyrzekną się miłości prawdy" i będą służyć piekłu i Antychrystowi.

  I O TYM TRZEBA PAMIĘTAĆ, BO WALCZYMY Z MOCAMI I KSIĘSTWAMI, DUCHAMI NA WYSOKOŚCIACH!!!

  Ale Pan strąca pysznych z tronów i wywyższa pokornych.
 • @Janusz Górzyński 15:00:58
  Amen!
 • Grozi nam wojna
  https://marucha.wordpress.com/2015/03/12/dlaczego-powinnismy-przygotowac-sie-do-wielkiej-wojny/#more-49361
 • @Analityk 15:19:47 Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica.
  Biada nie pokutującym miastom

  13 Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele. 14 Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. 15 A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!
  16 Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał".
  Radość apostoła

  17 Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: "Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają". 18 Wtedy rzekł do nich: "Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. 19 Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. 20 Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie".
  http://www.nonpossumus.pl/ps/Lk/10.php
 • "Rozrachunek z miłości"
  ROZRACHUNEK Z MIŁOŚCI


  31 Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale, a z Nim wszyscy Jego aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie w całej swej chwale. 32 I zgromadzą się przed Nim narody całego świata, zaś On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej stronie, a kozły po lewej. 34 Wtedy król powie tym po prawej stronie: Chodźcie, błogosławieni mojego ojca, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od stworzenia świata.
  35 Bo byłem głodny, a nakarmiliście Mnie, byłem spragniony, a daliście Mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście Mnie. 36 Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie, byłem chory, a odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.
  37 Wtedy sprawiedliwi odpowiedzą Mu: Panie, kiedyż to widzieliśmy Ciebie głodnym, a nakarmiliśmy Cię? Spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 I kiedyż to widzieliśmy Cię, żeś przybył i przyjęliśmy Cię? Albo żeś był nagi i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedyż to widzieliśmy Cię chorego albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?
  40 A król odpowie im: Zaprawdę powiadam wam: Coście uczynili dla jednego z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście dla Mnie.
  - 41 Wtedy powie tym po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany dla diabła i jego aniołów! 42 Bo byłem głodny, a nie nakarmiliście Mnie. Byłem spragniony, a nie daliście Mi pić. 43 Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie.
  44 Wtedy oni powiedzą: Panie, kiedyż to widzieliśmy Cię głodnego albo spragnionego, albo przybysza, albo nagiego, albo chorego, albo w więzieniu, i nie usłużyliśmy Ci?
  45 Wtedy On im odpowie: Zaprawdę powiadam wam: Czegoście nie zrobili dla jednego z tych najmniejszych, nie zrobiliście dla Mnie.
  46 I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi wejdą do życia wiecznego.


  Mt, 25. 31 - 46
 • @Analityk 15:40:21
  Zatem widzisz, że nie ma się czego obawiać. Bać się muszą źli co służą piekłu!
  Służąc Bogu-Prawdzie, Bogu-Miłości jesteśmy w obozie zwycięzców.

  Biada tym co szerzą niesprawiedliwość, kłamią, mordują, kradną, etc.
 • @Janusz Górzyński 15:44:33
  Tak należy to rozumieć, inaczej nie miałoby nic sensu.
  Zło obiektywnie nie istnieje. Pojawia się dopiero wtedy, kiedy człowiek pozwala mu działać. Nieczyste jest nie to, co wchodzi do człowieka, lecz to, co z niego wychodzi. Również zło zinstytucjonalizowane rządzi się tymi samymi prawami.
  W nawiązaniu do wątku o grożącej nam wojnie, czy uda się przeciwdziałać ogromnej fali zła, którą współczesny Sanhedryn rozlewa na cały świat?
 • @Analityk 15:58:21
  A Pan znowu mantruje swoje. Jak będzie Pan po ludzku rozumował i po ludzkie środki sięgał, to uzyska Pan jedynie ludzie owoce na miarę własnego talentu i innych, którzy będą z Panem współpracowac.

  I NIC POZA TYM!!!!

  Tu jest recepta na całe zło.

  http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/49-abc-pierwszych-sobot-miesica
  http://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=327&doc=267
 • @Janusz Górzyński 21:30:28
  http://nowapolska.neon24.pl/post/81704,communio
 • @
  .
  Wrogowie Polski, którzy kłamliwie szkaluja dobre imię naszych bohaterów narodowych powinni być przede wszyskim pozbawiani tytułów "naukowych" i stanowisk z nimi zwiazanych.
 • @Czartoryski 12:49:57
  Sam się tego nie pozbawią.
 • "Egzorcyzm"
  „Każdy dobry chrześcijanin winien być bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliźniego niż do jej potępienia. A jeśli nie może jej ocalić, niech spyta go, jak on ją rozumie; a jeśli on rozumie ją źle, niech go poprawi z miłością; a jeśli to nie wystarcza, niech szuka wszelkich środków stosownych do tego, aby on, dobrze ją rozumiejąc, mógł się ocalić”.


  Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, 22.
 • @Analityk 13:31:01, @Czartoryski
  ... oczywiście nie sam tylko sami ......
 • @carcinka 14:33:36 "Egzorcyzm"
  Tutaj mój komentarz jest bardziej wymowny.

  „Każdy dobry chrześcijanin winien być bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliźniego niż do jej potępienia. A jeśli nie może jej ocalić, niech spyta go, jak on ją rozumie; a jeśli on rozumie ją źle, niech go poprawi z miłością; a jeśli to nie wystarcza, niech szuka wszelkich środków stosownych do tego, aby on, dobrze ją rozumiejąc, mógł się ocalić”.


  Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, 22.
 • "Udział w trybie społecznym"
  Prokurator Okręgowy
  w Warszawie
  Ryszard Rogatko


  Na podstawie art. 90 par. 1, 2 i 3 kpk zgłaszam udział stowarzyszenia zwykłego Ruch Społeczny "NOWA POLSKA" w postępowaniu przygotowawczym przeciwko Joannie Senyszyn. W załączeniu przekazuję scan zgłoszenia do ewidencji oraz oryginał regulaminu Stowarzyszenia.

  Informacje n.t. złożonego doniesienia uzyskałem na portalu NEon24.pl W załączeniu linki do zamieszczonych artykułów.

  Korespondencję w sprawie zgłoszonego udziału oraz toczącego się postępowania proszę kierować na adres 42 - 500 Będzin ul. Cynkowa 13.


  Z poważaniem.

  Ruch Społeczny "NOWA POLSKA"

  PREZES

  mgr inż. Andrzej Dziąba
  2 załączniki

  Podgląd załącznika NOWA POLSKA - potwierdzenie zgłoszenia do ewidencji 001.jpg
  Obraz
  NOWA POLSKA - potwierdzenie zgłoszenia do ewidencji 001.jpg
  Podgląd załącznika NOWA POLSKA - regulamin.doc
  Word
  NOWA POLSKA - regulamin.doc
  34 KB
 • "Wyobraźnia miłosierdzia"
  http://nowapolska.neon24.pl/post/120373,wyobraznia-milosierdzia
 • jaka to polska rzeczypospolita jak tu wszystko niemieckie xD
  słabo słabo.... Senyszyn też nie moja ulubiona dama no ale cóż... 3 mln emigrantów nie mogą się mylić i następne 8 co chce wyjechać....

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej